Umowy z zakresu IT

200 
Wybierz wersję standardową, premium, lub indywidualną

Umowa Service Level Agreement (SLA) oraz Operating Level Agreement (OLA) w języku angielskim

Świadczysz usługi z zakresu IT i potrzebujesz umowy gwarantującej jakość świadczonych usług oraz określającą plany awaryjne? Wybierz szablon umów, którą uregulujesz współpracę z twoim kontrahentem.

Umowa Service Level Agreement (skrót SLA) jest dla Ciebie. SLA jest zawierana m.in. z dostawcą internetu. Tego rodzaju umowa zawiera postanowienia dotyczące zobowiązań partnerów i zasad działania w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych.

Kliknij w przycisk “Zamawiam” pod wybranym pakietem. Zapłacisz on-line, a pakiet dokumentów otrzymasz zaraz po dokonaniu płatności.

Opis

Co wchodzi w skład pakietu umowa SLA i OLA

Dobrze skonstruowana umowa SLA powinna zawierać:

  • opis świadczonych usług
  • ogólne warunki opisujące świadczoną usługę oraz wszystkie istotne wymagane przez odbiorcę funkcjonalności
  • szczegóły dotyczące parametrów świadczonej usługi
  • dobrze jest zawrzeć precyzyjne informacje opisane liczbami czego wymagamy od naszego dostawcy – monitorowanie i raportowanie jakości usługi
  • sposób zgłaszania problemów z usługą
  • czas odpowiedzi i rozwiązania problemu
  • zagrożenia dla usługodawcy wynikające z naruszenia SLA
  • formy rekompensaty za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zleconych zadań.

 

A może potrzebujesz umowy opisującej parametry usług wewnętrznych dostarczanych przez jednostki operacyjne danej firmy, czyli pomiędzy jednostkami organizacyjnymi tworzącymi infrastrukturę informatyczną (o ile ma ona dostatecznie rozbudowaną strukturę wewnętrzną).

Przykładowo, umowa Operating Level Agreement (skrót OLA) może być zawarta pomiędzy dostawcą usług informatycznych a departamentem zakupów, aby dokonywać zakupów sprzętu w uzgodnionym czasie; pomiędzy helpdeskiem, a grupą wsparcia, w celu rozwiązywania incydentów w uzgodnionym czasie.

Wybór umowy pozwoli zabezpieczyć twoje interesy.

Dodatkowe informacje

Wersja pakietu

Premium, Standard