Regulamin jest obowiązkowym elementem każdego sklepu internetowego. To określony przez sprzedawcę zbiór pewnego rodzaju praw i obowiązków zarówno sprzedającego jak i kupującego. Regulamin sklepu internetowego określa ogólne warunki dokonywania zakupów w danym sklepie internetowym.

Część postanowień regulaminu wynika wprost z przepisów prawa. Regulamin jest odpowiednim miejscem na wypełnienie obowiązków informacyjnych wobec konsumentów. Jest to dobre rozwiązanie, ponieważ tym sposobem konsument znajdzie większość informacji w jednym miejscu, a sprzedawcy jest łatwiej nad tym zapanować i w razie potrzeby nie ma problemu z wykazaniem spełnienia obowiązków informacyjnych wobec konsumentów.

Obowiązek posiadania przez sklep internetowy regulaminu i udostępnienia go konsumentom wynika z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przepis ten stanowi, że na usługodawca ma obowiązek określenia regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz nieodpłatnego udostępnienia usługobiorcy regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a na jego żądanie także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca. Klient sklepu nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w powyższy sposób.

Regulamin nie może być niezgodny z obowiązującym prawem, w tym jego postanowienia nie mogą godzić w interesy konsumenta, ponieważ mogą być uznane za klauzule niedozwoloną. Dobrym rozwiązaniem może być zlecenie przygotowania regulaminu dostosowanego do przedmiotu działalności firmy, aby wykluczyć ryzyko posiadania klauzul niedozwolonych oraz braków. Kopiowanie regulaminu innego sklepu nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ narusza się tym samym czyjeś prawa autorskie, a także można wówczas skopiować błędy, dostarczyć niekompletnych lub nieprawdziwych informacji i powielić klauzule niedozwolone stosowane przez tego przedsiębiorcę. Regulamin sklepu powinien być każdorazowo dopasowany do konkretnego sklepu internetowego i do sprzedawanych towarów lub usług. Braki w regulaminie sklepu internetowego lub posiadanie regulaminu zawierającego klauzule niedozwolone wiąże się z ryzykiem nałożenia przez UOKiK kar finansowych.

Spełnienie obowiązków informacyjnych wobec konsumentów pozwala zmniejszyć koszty zwrotów i reklamacji oraz zmniejsza liczbę pytań od klientów.

Warto pamiętać, że poza regulaminem, niezbędne dokumenty w sklepie internetowym to też polityka prywatności, polityka plików cookies, a także odpowiednie informacje przy formularzu zamówienia i formularzu kontaktowym, które wynikają z przepisów o ochronie danych osobowych.